Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie

Adresaci szkolenia:
nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 

Cele:
1. Pogłębienie wiedzy o  zjawisku uzależnienia od Internetu.
2. Pogłębienie wiedzy o  zagrożeniach w cyberprzestrzeni.
3. Poznanie sposobów wzmacniania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z Internetu.

 

 

Program:
1. Uzależnienie od Internetu.
2. Cyberbullying.
3. Cyberseks.
4. Seksting i sponsoring internetowy.
5. Sekty w Internecie.
6. Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniem patologią cyfrową.

 

Metody:

podające (prelekcja), eksponujące (film, prezentacja)

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Prowadzący:
Nauczyciel mianowany, polonista i bibliotekarz. Absolwent UWr (studia trzeciego stopnia) i UAM (studia podyplomowe).