Zabawa jako ciekawa i radosna forma nauki mówienia – profilaktyka logopedyczna, wspieranie rozwoju mowy, kultury słowa.

Adresaci szkolenia:

nauczycielki, nauczyciele szkół i przedszkoli  

 

Cele:
1. Dostarczenie nauczycielom wiedzy na temat etapów rozwoju mowy człowieka.
2. Właściwe postępowanie  w celu wstępnej oceny rozwoju mowy dziecka.
3. Właściwa praca z dzieckiem wg. zaleceń logopedy.
4. Wprowadzanie ćwiczeń ortofonicznych jako element profilaktyki.
5. Wprowadzanie zabaw logopedycznych podczas zajęć.
6. Przeprowadzanie ?gimnastyki buzi i języka?.
7. Przeprowadzanie ćwiczeń słowno-ruchowych.
8. Przeprowadzanie ćwiczeń słuchowych.
9. Przeprowadzanie ćwiczeń oddechowych.
10. Przeprowadzanie ćwiczeń artykulacyjnych.
11. Przeprowadzanie ćwiczeń fonacyjnych.

 

Program:

1.Jak rozpoznać wadę wymowy? To proste!
2.Nie zastępuj logopedy !!
3 Co zrobić, żeby lepiej mówić?
4.Jak uczyć mówić, żeby nie było nudno?
5.Jeśli dobrze słyszę, to dobrze mówię!

 

Metody:

Indywidualne i grupowe ? działania praktyczne, warsztatowe

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
aktor ( ukończył Panstwową Wyższa Szkołę Teatralną im. L. Solskiego  w Krakowie spec. aktorstwo dramatyczne), logopeda (studia podyplomowe),  terapeuta EEG ? Biofeedback ( EEG Instytut, Warszawa), pedagog, wykładowca, fundraiser (międzynarodowy certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu  – EFA). Od wielu lat aktywnie uprawia zawód aktorski, prowadzi szereg szkoleń z zakresu komunikacji, wystąpień publicznych, warsztatów artystycznych. Prowadzi własny gabinet logopedyczny, terapii EEG Biofeedback. Współpracuje z instytucjami zajmującymi się wolontariatem i pomocą ludziom przewlekle chorym, samotnym.  Prowadzi od wielu lat warsztaty artystyczne dla młodzieży w całym kraju, a także warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie. Współtworzy koncerty, widowiska i imprezy okolicznościowe ? Nasze drogi do wolności?, „Pieśni o Polsce”- cykliczne koncerty z okazji Święta NIepodległści, „Spotkanie z Mistrzem”- z udziałem Jerzego Treli, ” Ja co przebiegłszy świat, kochałem jedną”-warsztaty i zakończone spektaklem opatrym na utworach J. Słowackiego, ” Ubierz się, wyjdź prędko, dzień dobry Ci powiem””- warsztaty i spektakl do tekstów A. Mickiewicza, i wiele inych.  Bezpretensjonalny, otwarty,  łatwo nawiązuje kontakty z innymi ludźmi,  ciekawy świata.  Lubi żyć aktywnie.