Zaburzenia okresu dojrzewania: depresja młodzieńcza

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Cele: 

1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania objawów depresji młodzieńczej oraz rozumienia jej przyczyn i konsekwencji.

2. Zwiększanie kompetencji w zakresie  wspierania uczniów z zaburzeniami okresu dojrzewania.

3. Wyposażanie uczestników w w konkretne narzędzia w postaci metod i sposobów postępowania wobec dziecka  będącego w stanie depresji.

 

Program: 

1. Zmiany w okresie dorastania.

2. Rodzaje i objawy depresji młodzieńczej ? jak rozpoznawać.

3. Przyczyny i konsekwencje depresji młodzieńczej.

4. Leczenie zaburzeń depresyjnych młodzieży oraz działania profilaktyczne.

5. Metody pracy i zakres działań nauczyciela – co nauczyciel może zrobić a czego robić nie powinien, by pomóc uczniowi z depresją.

 

Metody:

Wykład, prezentacja multimedialna,  analiza przypadku, praca w grupach, dyskusja.

 

Prowadzący: 

Szkolenie poprowadzi pedagog specjalizujący się w pracy z rodziną. Wykładowca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Autorka projektów terapeutycznych, korekcyjno-edukacyjnych i szkoleniowych m.in. w zakresie komunikacji społecznej, przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, problemów wychowania, pracy z rodziną, poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Prowadzi zajęcia doskonalące kompetencje rodziców, nauczycieli, specjalistów pracujących w szkole, pracowników społecznych, funkcjonariuszy policji i studentów, wykorzystując przy tym swoją obszerną wiedzę popartą  wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej i w pracy rodzinnego kuratora sądowego.  Autorka Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy we Wrocławiu. Realizatorka programów socjaterepeutycznych dla młodzieży, założycielka świetlicy środowiskowej dla dzieci.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.