Zachowania problemowe uczniów – program nauki zachowania (PNZ)

Adresaci szkolenia:

Wychowawcy klas, nauczyciele, dyrektorzy szkół, psycholodzy i pedagodzy szkolni.

 

Cele:

1. Zapoznanie się z zasadami programu nauki zachowania (PNZ).

2. Nabycie umiejętności rozmowy z uczniem w programie PNZ.

3. Nabycie umiejętności organizacji pracy zespołu PNZ w szkole.

4. Poszukiwanie wsparcia do realizacji programu PNZ w śród nauczycieli, dyrektora, rodziców i partnerów szkoły.

5. Nabycie umiejętności prowadzenia funkcjonalnej analizy zachowania (FOZ).

 

Program:

1. Program PNZ – zasady, sposób realizacji:

a. cykle w programie PNZ (dzienny, tygodniowy i kwartalny)

b. dobór uczniów do programu

(rozmowa poranna, rozmowa przed i po lekcji, rozmowa popołudniowa)

c. dobór nagród w programie PNZ

2. Rozmowy z uczniem w programie PNZ:

a. zaproszenie ucznia i jego rodziców do programu

b. rozmowa poranna, rozmowa przed i po lekcji, rozmowa popołudniowa

3. Organizacja programu PNZ w szkole:

a. podział zadań

b. kto jest za co odpowiedzialny

c. poszukiwanie źródeł finansowania

4. Tworzenie koalicji wewnątrzszkolnej oraz poszukiwanie wsparcia i partnerów szkoły w celu realizacji programu:

a. jak przekonać nauczycieli i rodziców?

b. jak współpracować z partnerami szkoły?

5. Co zrobić, gdy nic nie działa – „funkcjonalna analiza zachowania” (FOZ).

 

Metody:

Warsztat, miniwykład, scenki.

 

Prowadzący:

? psycholog, edukator i coach, pracował osiem lat jako psycholog w gimnazjum w Krakowie. Zajmuje się m.in. takimi zagadnieniami jak agresja i przemoc w szkole, dyscyplina w klasie, budowanie szkolnych systemów dyscyplinarnych oraz programów profilaktyki, motywowanie uczniów do pracy i właściwego zachowania, ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna szkół i placówek oświatowych. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i doświadczenie coachingowe.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Kosztdo ustalenia.