Zamówienia na rzecz szkół

Cele:
1. Wskazanie trybu prawidłowego udzielenia zamówienia poniżej 30 000 Euro w szkole.
2. Zasady zamówień publicznych.
3. Określenie zasad prawidłowo przygotowanego przetargu.
4. Rola dyrektora szkoły w postępowaniach przetargowych.
5. Omówienie odpowiedzialności dyrektora i pracowników szkoły za prawidłowe udzielenie zamówień w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
6. Wskazanie wzorów rejestrów zamówień, umów w szkole.
7. Prawidłowa organizacja postępowań przetargowych w szkole.
8. Obowiązek sprawozdawczy.

 

Program:
1.Udzielanie zamówień poniżej 30 000 Euro w szkole.
2.Przetarg w kodeksie cywilnym.
3.Zamówienia a finanse publiczne szkoły.
3.Rejestr zamówień i umów w szkole.
4.Zamówienia publiczne w szkole.
5.Zasady postępowania przetargowego.
6.Tryby udzielania zamówień w postępowaniu publicznym.
7.Wybór oferty i kryteria.
8.Najważniejsze zmiany w przepisach prawnych ustawy prawo zamówień publicznych.
9.Prawidłowa umowa o udzielenie zamówienia.

 

Metody:
wykład, kazusy, studia przypadków, wzory

 

Prowadzący:
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Ukończył również na tym wydziale drugi kierunek studiów Administracja, specjalność: Zarządzanie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie logistyki. W 2001 r. przebywał na stypendium naukowym na LMU w Monachium i pracował w dziale prawnym Konsulatu Generalnego RP w Monachium. Od 2002 r. zajmuje się doradztwem prawnym oraz pozyskiwaniem funduszy unijnych dla przedsiębiorstw i jednostek samorządowych w Polsce. W 2005 r. odbył stypendium DAAD na Wydziale Ekonomii TU w Dreźnie. W 2007 r. otrzymał grant badawczy Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na realizację projektu w Instytucie Gospodarki Światowej w Kilonii. Ekspert w zakresie funduszy unijnych: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Redaktor merytoryczny periodyku „Pomoc finansowa UE dla przedsiębiorców 2007 – 2013” Beck Info Biznes. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z: polityki regionalnej UE, integracji gospodarczej UE, prawa konkurencji, prawa cywilnego i administracyjnego, ekonomii w szkołach wyższych Dolnego Śląska. Ekspert merytoryczny w programie „Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej” w Centrum Edukacji Obywatelskiej w  Warszawie. Program został wyróżniony przez Minister Edukacji Narodowej. Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla szkół, jednostek sektora finansów publicznych i przedsiębiorców. Posiada doświadczenia zawodowe w prowadzeniu postępowań przetargowych i pomocy prawnej dla jednostek publicznych. Sprawował funkcję kuratora sądowego w wydziale karnym przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieście.  Współpracuje z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się w prawie UE, logistyce, prawie konkurencji, prawie zamówień publicznych. Doktoryzuje się na Uniwersytecie Wrocławskim. Autor publikacji książkowych i artykułów na temat procesów integracji w UE i pomocy publicznej.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa

 

Koszt udziału w sieci:  250 zł od osoby

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa w spotkaniu sieci