Zaplanuj karierę swojego ucznia

Adresaci szkolenia:

wychowawcy i pedagodzy szkół gimnazjalnych

 

Cele:
1. Poznanie sposobów diagnozowania własnego potencjału przez ucznia (określanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych, mocnych i słabych stron, umiejętności oraz zainteresowań).
2. Poznanie strategii skutecznego osiągania celów i zarządzania sobą w czasie oraz  motywowania do określenia i zaplanowania przyszłej drogi życiowej.
3. Poznanie programów wspierających osoby młode na rynku pracy oraz sposobu śledzenia rynku pracy ( analiza sytuacji demograficznej i zapotrzebowania na poszczególne zawody).

 

Program:
1.Jak poznać siebie u swój potencjał?
2.Poznanie świata edukacji i rynku pracy.
3.Planowanie kariery, czyli jak realizować marzenia?

 

Metody:

aktywizujące, mini ? wykład

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Prowadzący:

nauczyciel geografii i wiedzy o społeczeństwie, doradca metodyczny z zakresu geografii, przyrody i edukacji regionalnej, przeprowadziłam około 400 godzin szkoleń dla dorosłych, głównie dla nauczycieli.