Zarządzanie czasem

Cele:

Głównym celem spotkania jest zdobycie nowych umiejętności w zakresie treningu umiejętności planowania i organizacji pracy własnej.

 

 

Program:

1.      Analiza wykorzystania czasu pracy.

2.      Planowanie pracy.

3.      Delegowanie zadań i uprawnień.