Zarządzanie stresem

Cele:

1. Dostarczenie wiedzy na temat mechanizmu powstawania stresu oraz psychologicznych podstaw budowania pozytywnej  samooceny.

2. Trening zachowań redukujących stres w sytuacji trudnej.

3. Trening umiejętności kształtowania, utrzymywania i przywracania pozytywnej samooceny w sytuacji trudnej.

 

Program:

1.Określenie typu osobowości poszczególnych uczestników szkolenia:

  • typ A – podatny na stres i związane z nim choroby,
  • typ B – odporny na stres i łatwo radzący sobie z jego skutkami.

2.Ustalenie głównych czynników podtrzymujących stres u danej osoby:

  • brak umiejętności asertywnych  związanych z obroną swoich praw,  wyrażaniem  swoich oczekiwań niedostateczną świadomością własnego potencjału;
  • nierealistyczne  przekonania dotyczących własnej osoby (zbyt niska lub zbyt wysoka samoocena),
  • błędna ocena przyczyn, a także zakresu i czasu trwania skutków określonej sytuacji trudnej itp.

3.Trening  zachowań redukujących napięcie w sytuacjach trudnych (trema, niepewność, zagrożenie, utrata nadziei).

 

4.Kształtowanie postaw akcentujących własne pozytywne cechy w relacjach z  osobą sprawującą funkcję kierowniczą i o równorzędnym statusie.