Zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej w pracy nauczyciela

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne.

 

Cele:

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się czym jest komunikacja skuteczna w warunkach komunikacji w szkole, będą potrafili zastosować skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej a także przezwyciężyć bariery w komunikacji. Będą także mieli okazję do ćwiczeń praktycznych. Efektem szkolenia będzie wiedza i umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji interpersonalnej, co przyniesie indywidualne korzyści uczestnikom szkolenia oraz przyczyni się do uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego i zadowolenia uczniów.

 

Program:

1. Definicja komunikacji oraz model komunikacji efektywnej, czyli jak mówić by nas słuchano i rozumiano

2. Komunikacja interpersonalna w warunkach szkolnych ? uczestnicy procesu

3. Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej

4.  Indywidualne predyspozycje w zakresie komunikacji interpersonalnej

5.  Praktyczny warsztat komunikacji werbalnej i niewerbalnej

6.  Bariery w komunikacji oraz trudne sytuacje w komunikacji w aspekcie szkoły

7.  Czynniki ułatwiające komunikację

8.  Komunikacja interpersonalna w warunkach szkolnych ? czynniki sukcesu

9.  Role poszczególnych uczestników procesu komunikowania w aspekcie szkoły

 

Metody:

Warsztat ? podczas, którego zostaną zastosowane metody problemowe (klasyczna, twórczego uczenia się, burza mózgów, sytuacyjna i studiów przypadków), metody praktyczne (ćwiczenia indywidualne i grupowe) oraz elementy metody podającej (dyskusja i wykład interaktywny, przykłady z praktyki życia publicznego) oraz indywidualna praca z prowadzącym.

 

Prowadzący:

Prowadzi zajęcia, szkoli, konsultuje – osoby, firmy i instytucje z zakresu m.in.: public relations, wystąpień publicznych, pisania tekstów promocyjnych, strategii komunikacji i promocji, dydaktyki w zakresie komunikacji społecznej. Specjalizuje się w tematyce promocji projektów oraz instytucji edukacyjnych i publicznych.

Z wykształcenia jest filologiem polskim (po specjalnościach: dydaktycznej i retorycznej) oraz PRowcem. Jest doktorem nauk humanistycznych, a od 2001 roku zajmuje się public relations w praktyce. Zawodową drogę rozpoczęła promując Bibliotekę Śląską (m.in. projekty z zakresu komunikacji, promocji i edukacji). Potem pracując dla założyciela największej grupy szkół wyższych w Polsce ? TEB Akademia, dbała o wizerunek Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Zajmowała się public relations i promocją (głównie usług edukacyjnych), organizowała także wiele projektów skierowanych do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów.

Występuje na cyklicznych konferencjach takich jak: PR Forum, Kongresie Profesjonalistów PR czy Kongresie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Publikuje m.in. w miesięczniku ?Dyrektor Szkoły?. Udziela się społecznie – jest członkinią zespołu ds. edukacji Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Marszałku Województwa Śląskiego oraz  członkinią zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations Oddział Śląsk (PSPR).

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.