Zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej w pracy nauczyciela-

Cele:

Poszerzenie możliwości efektywnego komunikowania się i lepszego funkcjonowania w różnych sytuacjach kontaktu z innymi ludźmi.

 

Program:

1. Jak mówić, by nas słuchano i rozumiano; jak słuchać, aby rozumieć innych.

2. Komunikacja jednokierunkowa i dwukierunkowa. Znaczenie, ograniczenia, implikacje.

3. Znaczenie dostępności informacji dla skutecznego porozumienia. Znaczenie otwartości ? Okno Johariego.

4. Dlaczego czasem trudno ze sobą rozmawiać ? trudne pytania i trudne odpowiedzi. Kiedy pytanie jest trudne? Trudne sytuacje a komunikacja między nauczycielem i uczniem.

5. Podstawowe bariery komunikacyjne.

6. Wyrażanie ocen. Komunikaty typu ?ja? i typu ?ty?.