Zastosowanie metody małego projektu edukacyjnego i WebQuestu w przedszkolu

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele przedszkola

 

Cele:
1. Zdobycie wiedzy praktycznej na temat zastosowania metody projektu edukacyjnego  i WebQustu w przedszkolu.
2. Zrozumienie  zasad wyznaczania  celów edukacyjnych do rozwijania konkretnych kompetencji dziecka przedszkolnego.
3. Planowanie i organizowanie zadań stymulujących wieloobszarowy  rozwój dziecka w metodzie projekcie.

 

 

Program:

1. Prezentacja  przykładów projektów edukacyjnych i WebQuestów realizowanych w przedszkolach.
2. Od diagnozy do projektu- metody obserwacji pedagogicznej i rozmowy ukierunkowanej. Sposób wykorzystywania zdobytych  informacji do projektowania działań stymulujących rozwój dziecka.
3. Nauczyciel przedszkola – opiekunem i tutorem  dziecka w procesie zdobywania  nowych umiejętności.
3. Rodzice i środowisko społeczne  partnerami przedszkola w podejmowaniu twórczych inicjatyw.
4. Projektowanie zadań edukacyjnych – praktyczne zastosowanie wybranych działań do realizacji w przedszkolu.


Metody:

prezentacja, warsztaty, zadaniowe grupy eksperckie, metaplan, symulacja.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:  certyfikowany edukator MEN. Doświadczenie zawodowe: nauczyciel ?doradca metodyczny, nauczyciel – konsultant. Autor programów kursów kwalifikacyjnych i warsztatów  grantowych, trener i ekspert w projektach edukacyjnych MEN, CODN, ORE, MCDN itp.