Zdrowie ucznia jako kluczowy czynnik jego rozwoju psychofizycznego

Adresaci szkolenia:
Nauczyciele, dyrektorzy, personel wspomagający szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

Cele:

1.      Obszary  wprowadzania modelu zdrowego odżywiania w społeczności szkolnej.

2.      Zaprojektowanie własnego modelu wczesnej profilaktyki chorób związanych z nieprawidłowym odżywianiem w szkole – anoreksja, bulimia, otyłość.

3.      Zapoznanie z modelami wsparcia żywieniowego w nadpobudliwości psychoruchowej, chorobach ze spektrum autyzmu.
 

 

Program:

1.      Znaczenie edukacji nt. żywienia i zdrowego stylu życia.

2.      Wprowadzenie do zagadnień zdrowego stylu życia.

3.      Zagrożenia wynikające z zaburzeń odżywiania ? choroby anoreksja, bulimia, otyłość – sygnały ostrzegawcze, przebieg, skutki.

4.      Modele odżywiania wspomagające funkcjonowanie dzieci z nadpobudliwością psychoruchową oraz z spektrum autyzmu.

5.      Budowanie wsparcia instytucjonalnego ? wstęp do stworzenia programu szkolnego na rzecz zdrowia uczniów.

 

Metody:

Wykład, warsztat, ćwiczenia, analiza przypadków.

 

Prowadzący:
Czynny psycholog z kilkunastoletnim stażem pracy z nauczycielami oraz z  dziećmi, również z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Autorka publikacji dla dzieci przybliżających tematykę osób z niepełnosprawnością, dietetyk i psychodietety –  w obszarze jej  szczególnych zainteresowań leży wpływ sposobu odżywiania na funkcjonowanie człowieka, wydała książkę ? Niepełnosprawność pokarmowa. Jak dietą eliminacyjną wspierać leczenie schorzeń alergicznych, psychicznych, neurologicznych??.

 

Czas trwania szkolenia: 6  godzin dydaktycznych.
 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.