ZEBRANIA ORGANIZACYJNE Z RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI W LICEUM I TECHNIKUM.

ZEBRANIA ORGANIZACYJNE Z RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI W LICEUM I TECHNIKUM.


LICEUM:
6 września 2021 r. ( poniedziałek)
godz. 17.00 – klasy pierwsze i trzecie
godz. 18.00 – klasy drugie

TECHNIKUM:
7 września 2021 r. ( wtorek)

godz. 17.00 – wszystkie klasy


WAŻNE!
• Prosimy, aby na zebraniu pojawił się tylko jeden rodzic lub opiekun.
• Na terenie szkoły, podczas przebywania we wszystkich częściach wspólnych ( korytarze, ciągi komunikacyjne, toalety itp.), rodzice zobowiązani są do noszenia maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos.