Zebrania z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2020 / 2021

 

Spotkanie dyrektora i wychowawców klas z rodzicami ? sprawy organizacyjne

8 września 2020 r.

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

26 października 2020 r.

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

Informacja o proponowanych ocenach za I półrocze

7 grudnia 2020 r.

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych dla klasy IV

Informacja o wynikach nauczania w pozostałych klasach

29 marca 2021 r.

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami, konsultacje

Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych

24 maja 2021 r.