Zmiana i postęp ? symbole XXI wieku w programie wychowawczym szkoły. Inwentaryzacja kompetencji współczesnego wychowawcy: debet czy superata?

Program:
1.Wokół Summer Sumerrhill . Radykalny model szkolny-  mrzonka czy przykład do zaadaptowania wychowawczych zabiegów ?
2.Przykłady polskich szkół  z sukcesem  uczniów w tle. Debata.
3.Inwentaryzacja kompetencji  współczesnego wychowawcy: debet czy superata?
a) Obszary oddziaływań wychowawcy:
– sfera intelektualna,
– sfera moralna,
– sfera emocjonalna.
b)  Samoocena wychowawcy czyli rzetelna informacja o własnych możliwościach i ograniczeniach.
– sposoby wykorzystania osobistych zasobów,
-praca nad własnym rozwojem osobistym.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa

Koszt udziału w sieci: 250 zł od osoby

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa w spotkaniu sieci