Zrozumieć autyzm ? wprowadzenie do tematyki oraz przybliżenie metod pracy z dziećmi spektrum autyzmu w placówce edukacyjnej.

Adresaci szkolenia:

nauczyciele, dyrektorzy, personel wspomagający szkół podstawowych  i przedszkoli

 

 

Cele:
Wprowadzenie do zagadnień autyzmu.
Zbudowanie podstaw warsztatu pracy w obszarze edukacji osób ze spektrum autyzmu.
Zrozumienie wagi terapii w placówce edukacyjnej, również terapii wspomagających.

 

 

Program:

1. Autyzm ? definicje, niejednorodny obraz dzieca z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
2. Źródła autyzmu ? aspekty żywieniowe, teoria bioautyzmu, neuroimmunologiczne aspekty ASD
3. Edukacja dziecka ze spektrum autyzmu ? funkjonowanie poznawcze dziecka z ASD, zarys metod pracy, konsekwencje braku struktur i przewidywalności, jak sprawdzać wiedzę dziecka z ASD.
4. Zachowania niepożadane ? sposoby pracy eliminujące zachowania niepożadane dziecka z ASD.
5. Apekty prawne ? dziecko z ASD i rodzic w placówce edukacyjnej.

 

 

Metody:

Wykład z elementami warsztatu, prezentacja filmowa dzieci z autyzmem przed i w trakcie terapii, ćwiczenia, analiza problemów występujących w szkole, przedszkolu.

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:

jest czynnym psychologiem oraz szkoleniowcem z kilkunastoletnim stażem pracy z nauczycielami oraz z rodzicami  i dziećmi , również z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, autorka publikacji dla dzieci przybliżających tematykę osób z niepełnosprawnością , dietetyk i psychodietety-  w obszarze jej  szczególnych zainteresowań leży wpływ sposobu odżywiania na funkcjonowanie człowieka, wydała książkę ? Niepełnosprawność pokarmowa. Jak dietą eliminacyjną wspierać leczenie schorzeń alergicznych, psychicznych,neurologicznych??