Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową – ADHD

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele i wychowawcy szkolni, nauczyciele i wychowawcy w świetlicach środowiskowych, ośrodkach wychowawczych, domach dziecka, pedagodzy.

 

Cele:

1. Poznanie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej.

2. Przedstawienie wybranych metod kompleksowej pracy z dzieckiem z ADHD uwzględniających pracę indywidualną oraz w zespole klasowym.

3. Nabycie umiejętności korygowania objawów nadpobudliwości psychoruchowej w grupie i w pracy indywidualnej z dzieckiem.

4. Przygotowanie do samodzielnego wdrażania poszczególnych strategii w pracy z rodzicami i nauczycielami dzieci nadpobudliwych.

5. Wspieranie nauczycieli, wychowawców oraz rodziców w opiece nad dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową.

 

Program:

1. Czym jest ADHD?

2. Przyczyny i czynniki ryzyka ADHD.

3. Objawy ADHD.

4. Diagnostyka ADHD.

5. Praca z dzieckiem nadpobudliwym.

6. Jak wychowywać dziecko z ADHD – jak pomóc rodzicom dziecka nadpobudliwego?

 

Metody:

Wykład, metoda warsztatowa.

 

Prowadzący:

Ukończyła Śląską Akademię Medyczną (aktualnie Uniwersytet Medyczny) w Katowicach oraz studia podyplomowe z ekologii i ochrony środowiska na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Posiada długoletnie doświadczenie dydaktyczne jako nauczyciel oraz wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia z nauk medycznych, promocji zdrowia, edukacji ekologicznej i środowiskowej oraz pedagogiki. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, realizując projekty, warsztaty oraz szkolenia dla nauczycieli. Jest autorką wielu publikacji, w tym podręcznika do biologii w gimnazjum, scenariuszy zajęć i opracowań dla nauczycieli.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.