Zrozumieć Jasia, czyli ? jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces.

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych, rady pedagogiczne.

 

Cele:
Uczestnik:
1.Pozna dwa podstawowe style aktywności (działania).
2.Dowie się o odkryciach kognitywnych badań nad uczeniem się.
3.Pozna podstawowe elementy wspomagające rozwój ucznia.
4.Potrafi zaplanować lekcję zgodnie z kognitywnym spojrzeniem na uczenie się.

 

Program:

1.Cechy charakterystyczne stylów aktywności, ich wykorzystanie w planowaniu aktywności na lekcji.
2.Uczeń ?pod lupą?, czyli uczniowskie emocje dnia szkolnego.
3.Kognitywne spojrzenie na uczenie się ? podstawowe zasady niezbędne do planowania lekcji.
4.Równe szanse ? czyli jak planować lekcję.


Metody:

1.Mini wykład z wykorzystaniem prezentacji i filmu, przeplatany ćwiczeniami.
2.Praca indywidualna i grupowa z wykorzystaniem technik aktywizujących.
3.Dyskusja moderowana.

 

Czas trwania szkolenia: 6  godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:  Nauczycielka dyplomowana matematyki, wicedyrektor gimnazjum. Ukończyła również studia podyplomowe z nadzoru pedagogicznego i ewaluacji oraz z filozofii i etyki. Jest egzaminatorem OKE, ekspertem ds. awansu zawodowego, certyfikowanym edukatorem. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych w różnych typach szkół. Współpracuje z instytucjami pozarządowymi pracującymi na rzecz edukacji realizując projekty, warsztaty oraz szkolenia dla nauczycieli, w tym szkolenia e-learningowe. Jest autorką i współautorką materiałów dydaktycznych.