HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO LICEUM ROE

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO LICEUM ROE

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO LICEUM ROE:

Od 28 lipca do 27 sierpnia 2021 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły wraz  z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,  oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zdjęć (dwie podpisane fotografie o wymiarach 30×42).

30 sierpnia 2021 r.
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci  do szkoły.

PODANIE DO KLASY PIERWSZEJ – wersja pdf

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI!

REKRUTACJA UCZNIÓW Z ZAGRANICY

PODANIE DO KLASY DRUGIEJ I TRZECIEJ – wersja pdf