O nas

rodn topRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest nowoczesną placówką edukacyjną, funkcjonującą w strukturze Regionalnego Ośrodka Edukacji.

Świadczymy usługi szkoleniowe, wspomagając rozwój zawodowy kadry zarządzającej, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych instytucji oświatowych. Formę , temat i czas trwania szkoleń dostosowujemy do potrzeb uczesników.

Wspieramy poszczególne podmioty w planowaniu, rozwoju i tworzeniu programów, z uwzględnieniem specyfiki każdego z nich.
Współpracujemy z placówkami sektora państwowego i prywatnego, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, mediami. Dynamiczny rozwój poszczególnych działów edukacyjnych wymaga od nas precyzji, jak również ciągłego doskonalenia się. Narzędziami są przemyślane strategie, nowoczesne zaplecze i skuteczne metody nauczania.

[tabs]

 METODYKA

 

Nasza oferta i metody nauczania są wynikiem wnikliwych analiz, monitorowania potrzeb rynku w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej.                 
Dobór narzędzi metodycznych jest każdorazowo dostosowany do celów szkolenia i konkretnej grupy uczestników.
Proponujemy indywidualne oraz grupowe formy pracy na etapach planowania, realizacji i ewaluacji każdej formy doskonalenia.                     
Optymalizujemy praktyczny sposób przekazywania wiedzy i umiejętności, wykorzystując następujące techniki:

 

  • warsztaty,
  • case studies z wykorzystaniem kamery,
  • symulacje i gry strategiczne,
  • wykłady i prezentacje multimedialne,
  • treningi interpersonalne.

 

KADRA DYDAKTYCZNA

 

Zatrudniamy ekspertów, których wiedza i umiejętności idą w parze z praktyką zawodową.
Są to doświadczeni konsultanci z uprawnieniami edukatorskimi, nauczyciele dyplomowani, doradcy metodyczni, specjaliści praktycy oraz inni kompetentni pracownicy pedagogiczni.
Nasz sukces mierzymy satysfakcją i sukcesem naszych klientów.

 

 

BAZA SZKOLENIOWA

 

Organizację szkoleń dopasowujemy do potrzeb uczestników. Szkolenia zamknięte dla rad pedagogicznych odbywają się w placówkach, w których pracują nauczyciele. Kursy doskonalące otwarte organizujemy w nowocześnie wyposażonych salach.

Oferta

 

 

Standard szkoleń

 

 

Jakość szkoleń

 

[grid12]