RADA PEDAGOGICZNA – KOOPERACJA I EFEKTYWNOŚĆ

400x170x5 8f93220b68 iStock 000013856007 Medium

 

 

Przedszkola

 

 

 

 

1. Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskim systemie oświaty – program szkolenia…

 

2. Jak opracować koncepcję pracy szkoły? – program szkolenia…

 

3. Komunikacja interpersonalna – program szkolenia…

 

4. Trudna sztuka komunikowania się z drugim człowiekiem – program szkolenia…

 

5. Koncepcja pracy szkoły – program szkolenia…

 

6. Zastosowanie metody małego projektu edukacyjnego i WebQuestu w przedszkolu – program szkolenia…

 

7. Praca zespołowa nauczycieli sukcesem rady pedagogicznej – program szkolenia…

 

8. Wycieczka jako forma realizacji projektu edukacyjnego i jej rola w procesie dydaktyczno – wychowawczym – zajęcia terenowe – program szkolenia…