WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM I LOKALNYM

400x170x5 8f93220b68 iStock 000013856007 Medium

 

 

Przedszkola

 

 

 

 

 

Tematy szkoleń:

[acc style=”style3″ title=”Relacje z rodzicami” parent=”accgroup1″ ]

1. Budowanie współpracy między szkołą a rodzicami – program szkolenia …

 

2. Nauczyciel a rodzic ? nauka dobrego kontaktu – program szkolenia …

 

3. Psychologia kontaktów nauczycieli z rodzicami – program szkolenia …

 

4. Rodzice ? kłopot edukacyjny, czy partner w życiu szkoły? – program szkolenia …

 

5. Rozmowa z „trudnym” rodzicem (agresywnym, roszczeniowym, manipulującym) – trening umiejętności interpersonalnych – program szkolenia …

 

6. Warsztaty negocjacyjne podnoszące skuteczność współpracy z rodzicami, uczniami, pracownikami szkoły – program szkolenia …

 

7. Współpraca i komunikacja między szkołą a rodzicami. Kontekst nadzoru pedagogicznego – program szkolenia …

 

8. Współpraca z rodzicami jako strategia szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia – szkolenie dla nauczycieli – program szkolenia …

[/acc]

Budowanie relacji ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (przedszkola). Kontekst nadzoru pedagogicznego – program szkolenia …

 

Metody budowania wizerunku szkoły/przedszkola w oczach uczniów, rodziców i środowiska lokalnego – program szkolenia …

 

Promocja szkoły (przedszkola) i wartości edukacji. Kontekst nadzoru pedagogicznego – program szkolenia …

 

Skuteczna współpraca ze środowiskiem lokalnym = Public Relations i promocja – program szkolenia …