NAUCZYCIEL – ROZWÓJ OSOBISTY

400x170x5 8f93220b68 iStock 000013856007 Medium

 

Przedszkola

 

 

 

 

 

 

Tematy szkoleń:

[acc style=”style3″ title=”Awans zawodowy.” parent=”accgroup1″ ]

1. Na ścieżce awansu zawodowego. Teoria i praktyka.- program szkolenia…

 

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Przeciwdziałanie stresowi i wypalaniu zawodowemu.” parent=”accgroup1″ ]
1. Automotywacja i podnoszenie własnej efektywności pracy. Przeciwdziałanie stresowi – program szkolenia …

 

2. Działanie w warunkach stresu – program szkolenia …

 

3. Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela – program szkolenia …

 

4. Stres i wypalenie zawodowe – co zrobić, aby praca nie stała się przykrym obowiązkiem? – program szkolenia …

 

5. Wypalenie zawodowe – program szkolenia …

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Emisja głosu.” parent=”accgroup1″ ]

1. Emisja głosu – skuteczne i umiejętne posługiwanie się własnym głosem – program szkolenia …

 

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Budowanie autorytetu nauczyciela.” parent=”accgroup1″ ]

1. Budowanie autorytetu i współpraca w zespole – program szkolenia …

 

2. Umiejętności przywódcze nauczyciela. Jak budować autorytet? – program szkolenia …

[/acc]