PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

400x170x5 8f93220b68 iStock 000019231850 Medium

1. Uczeń zdolny.  Formy i metody pracy – program szkolenia…

 

2. Efektywne zarządzanie zasobami szkoły – program szkolenia…

 

3. Uczeń zdolny ? jak rozpoznać i jak z nim pracować? – progam szkolenia…