PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

400x170x5 8f93220b68 iStock 000013176047 Large

1. Dziecko niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnej ? budowanie klimatu akceptacji, zrozumienia i integracji wśród zdrowych rówieśników – program szkolenia…

 

 

2. Zrozumieć autyzm ? wprowadzenie do tematyki oraz przybliżenie metod pracy z dziećmi spektrum autyzmu w placówce edukacyjnej – program szkolenia…

 

2. Projekt edukacyjny jako interdyscyplinarne uczenie się – program szkolenia…

 

3. Uczeń zdolny.  Formy i metody pracy – program szkolenia…

 

4. Efektywne zarządzanie zasobami szkoły – program szkolenia…

 

5. Uczeń zdolny ? jak rozpoznać i jak z nim pracować?- program szkolenia…