ROZWÓJ UCZNIÓW

400x170x5 8f93220b68 iStock 000013176047 Large

1. Aktywne słuchanie w relacji nauczyciel- uczeń. Jak skutecznie budować otwarte relacje  z uczniami w klasie? Jak prowadzić rozmowę z dzieckiem w trudnych sytuacjach wychowawczych, kiedy jego zachowanie narusza ustalone wartości i zasady szkolne?  Diagnozowanie stylów komunikacji nauczyciela w relacji z uczniem – program szkolenia…

 

2. Siła na starcie – budowanie poczucia własnej wartości dziecka jako warunek jego sukcesu w szkole i poza szkołą – program szkolenia…

 

3. Jak osiągnąć sukces czyli jak podnieść jakość pracy szkoły?- program szkolenia…

 

4. Jak uczyć skutecznie? – program szkolenia…

 

5. Zabawa jako ciekawa i radosna forma nauki mówienia – profilaktyka logopedyczna, wspieranie rozwoju mowy, kultury słowa – program szkolenia…

 

6. Metoda projektu w edukacji – program szkolenia…

 

7. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? – motywacja ucznia – program szkolenia…

 

8. Projekt edukacyjny i  WebQust w samodzielnym procesie zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności przez ucznia – program szkolenia…

 

9. Style uczenia się. Style poznawcze. Metody pracy z uczniem – program szkolenia…

 

10. Teatr w szkole. Jak zrobić ciekawe przedstawienie? Warsztaty artystyczne – program szkolenia…

 

11. Style uczenia się. Style poznawcze. Metody pracy z uczniem – program szkolenia…

 

12. Jak pracować na lekcji, aby najaktywniejszy był uczeń?- program szkolenia…

 

13 Zrozumieć Jasia, czyli ? jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces – program szkolenia…