WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM I LOKALNYM

400x170x5 8f93220b68 iStock 000019231850 Medium

 

1. Współdziałanie szkoły, rodziców i środowiska w modelu szkoły otwartej ? program szkolenia?

 

2. Rodzic sojusznik czy przeciwnik? Jak skutecznie rozmawiać i współpracować z rodzicem roszczeniowym? ? program szkolenia?

 

3. Budowanie wspólnej strategii pracy nauczyciela, ucznia i rodzica na rzecz wspierania rozwoju dziecka ? program szkolenia?