Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – INNE

400x170x5 8f93220b68 iStock 000019231850 Medium

 

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

 

 

 

 

 

 

Tematy szkoleń:

1. Dlaczego dotychczasowa praktyka nauczania szkolnego jest mało efektywna? – program szkolenia…

 

2. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów – program szkolenia…

 

3. Etyka zawodu nauczyciela – program szkolenia…

 

4. Indywidualizacja nauczania w klasie szkolnej – program szkolenia…

 

5. Innowacyjne formy pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole ponadgimnazjalnej – program szkolenia…

 

6. Jak efektywnie realizować swoje kompetencje społeczne w pracy nauczyciela? – program szkolenia…

 

7. Jak rozmawiać z młodzieżą o seksie? Edukacja seksualna w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – program szkolenia…

 

8. Metoda projektu – program szkolenia…

 

9. Metodyka pracy z grupą – program szkolenia….

 

10. Na drodze ku samodzielności edukacyjnej – program szkolenia…

 

11. Patriotyzm i humanitaryzm – kształcenie odpowiedzialnych postaw uczniów w gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej – program szkolenia…

 

12. Pierwsza pomoc przedmedyczna – program szkolenia…

 

13. Plan i narzędzia do monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego – program szkolenia…

 

14. Realizacja podstawy programowej – wykorzystanie przez nauczycieli zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych – program szkolenia…

 

15. Ryzykowne zachowania dzieci/młodzieży w Internecie – dzieci/młodzież jako sprawcy i ofiary – program szkolenia…

 

16. Uczniowskie i nauczycielskie wagary – jak im przeciwdziałać? – program szkolenia…

 

17. Wzmacnianie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych – program szkolenia…

 

18. Zaburzenia odżywiania – prawda i mity – program szkolenia…

 

19. Zagrożenie ze strony mediów – program szkolenia…

 

20. Zdrowie ucznia jako kluczowy czynnik jego rozwoju psychofizycznego – program szkolenia…