Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

400x170x5 8f93220b68 iStock 000019231850 Medium

 

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

 

 

 

 

 

 

 

Tematy szkoleń:

[acc style=”style3″ title=”Zaburzenia okresu dojrzewania: depresja młodzieńcza.” parent=”accgroup1″ ]

1. Psychopatologia okresu dorastania ? nerwice i zaburzenia depresyjne dzieci i młodzieży szkolnej – program szkolenia…

 

2. Zaburzenia okresu dojrzewania: depresja młodzieńcza – program szkolenia…

 

3. Rozpoznawanie uzależnień: alkohol, narkotyki, komputer – program szkolenia…

 

4. Działania profilaktyczne przeciwdziałające uzależnieniu od urządzeń multimedialnych (smartfony, przenośne konsole, tablety) – program szkolenia…

 

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Praca z uczniem z orzeczonymi dysfunkcjami: niepełnosprawność intelektualna, sensoryczna, somatyczna, autyzm, ADHD, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym.” parent=”accgroup1″ ]

1. Dysfunkcje i zaburzenia u uczniów w klasach ponadgimnazjalnych (autyzm i  zespół Aspergera, ADHD, nerwice i depresje, choroba tikowa (zespół Gilesa de la Touretta), schorzenie z pogranicza (borderline), psychozy wieku młodzieńczego) – program szkolenia …

 

2. Praca z uczniem z orzeczonymi dysfunkcjami i zaburzeniami (niepełnosprawność intelektualna, somatyczna, Autyzm, ADHD, Zespół Aspergera, Zespół Downa, nerwice, depresje) – program szkolenia …

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Rozpoznawanie objawów: przemocy w rodzinie, molestowania.” parent=”accgroup1″ ]

1. Dziecko jako ofiara wykorzystywania seksualnego – program szkolenia…

 

2. Rozpoznawania objawów: przemocy w rodzinie i molestowania (propozycja nr 1) – program szkolenia…

 

3. Rozpoznawanie objawów: przemocy w rodzinie i molestowania (propozycja nr 2) – program szkolenia…

 

4. Rozpoznawanie objawów: przemocy w rodzinie i molestowania (propozycja nr 3) – program szkolenia…

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Sposoby postępowania wobec ucznia z rodziny dysfunkcyjnej.” parent=”accgroup1″ ]

1. Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci/młodzieży – zadania szkoły, kuratora rodzinnego – program szkolenia…

 

2. Sposoby postępowania wobec ucznia z rodziny dysfunkcyjnej, uwzględniające możliwości, granice wpływu i odpowiedzialności nauczyciela – program szkolenia…

[/acc]

Niepełnosprawni wśród sprawnych – program szkolenia…

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia – praktyczne wskazania do pracy z uczniem dysfunkcyjnym – program szkolenia…