Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

400x170x5 8f93220b68 iStock 000019475574 Medium

 

Kierunki realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2014/2015.

 

 

 

 

 

Tematy szkoleń:

 

[acc style=”style3″ title=”Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.” parent=”accgroup1″ ]

1. Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE w szkole ogólnodostępnej jako podstawa pomocy psychologiczno-pedagogicznej – program szkolenia…

 

2. Wsparcie edukacyjno-terapeutyczne ucznia z niepełnosprawnością w młodszym wieku szkolnym – program szkolenia…

 

3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia – praktyczne wskazania do pracy z uczniem dysfunkcyjnym – program szkolenia…

 

4. Dziecko niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnej – budowanie klimatu akceptacji, zrozumienia i integracji wśród zdrowych rówieśników – program szkolenia…

 

5. Dziecko z niepełnosprawnością pokarmową oraz z chorobą przewlekłą w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej – znaczenie wsparcia dietetycznego dzieci z chorobami, które modyfikują zachowanie w tym ADHD, autyzm i jego spektrum, depresja – program szkolenia…

 

6. Niepełnosprawni wśród sprawnych – program szkolenia…

 

7. ?Ruch ? radosne uczenie się? ? program autorski wspomagający i stymulujący rozwój dziecka z różnymi dysfunkcjami – program szkolenia…

[/acc]