RADA PEDAGOGICZNA – KOOPERACJA I EFEKTYWNOŚĆ nowe

400x170x5 8f93220b68 iStock 000013856007 Medium

 

Przedszkola

 

 

 

 

 

Tematy szkoleń:

[acc style=”style3″ title=”Komunikacja interpersonalna w przedszkolu” parent=”accgroup1″ ]

1. Komunikacja interpersonalna w przedszkolu – program szkolenia …

 

2. Komunikacja społeczna w przedszkolu – program szkolenia …

 

3. Komunikacja = Porozumienie – program szkolenia …

 

4. Jak rozmawiać z dzieckiem, rodzicem lub przełożonym? Zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej program szkolenia …

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Asertywność w kontaktach służbowych” parent=”accgroup1″ ]
1. Asertywne relacje w kontekście zasad savoir vivre – progam szkolenia …

 

2. Asertywność w kontaktach służbowych (propozycja 1) – progam szkolenia …

 

3. Asertywność w kontaktach służbowych (propozycja 2) – progam szkolenia …

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Integracja i współpraca w zespole” parent=”accgroup1″ ]

1. Budowanie autorytetu i współpraca w zespole – progam szkolenia…

 

2. Budowanie współpracy w zespole nauczycielskim – progam szkolenia…

 

3. Integracja zespołu nauczycielskiego – progam szkolenia…

 

4. Praca zespołowa rady pedagogicznej. Integracja dla współpracy – progam szkolenia…

 

5. Rada Pedagogiczna, czyli wybrane uwarunkowania budowania zespołu pracowniczego – progam szkolenia…

 

6. Współpraca w zespole – progam szkolenia…

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Rozwiązywanie konfliktów” parent=”accgroup1″ ]

1. Konflikt w organizacji (propozycja nr 1) – program szkolenia…

 

2. Konflikt w organizacji (propozycja nr 2) – program szkolenia…

 

3. Radzenie sobie z konfliktem i wyciąganie z niego korzyści – program szkolenia…

 

4. Rozwiązywanie konfliktów – program szkolenia…

 

5. Rozwiązywanie problemów – program szkolenia…

 

6. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole – program szkolenia…

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Inne” parent=”accgroup1″ ]

1. Jak szkoła i nauczyciel powinien dostosować się do nowej rzeczywistości XXI wieku? Pokolenie X i Y – program szkolenia…

 

2. Pokolenie Y – nowe wyzwania dla edukacji. Jak uczyć pokolenie, które nie poznało świata bez Internetu? – program szkolenia…

[/acc]