RADA PEDAGOGICZNA – KOOPERACJA I EFEKTYWNOŚĆ

400x170x5 8f93220b68 iStock 000019231850 Medium

 

1. ?Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskim systemie oświaty? ? program szkolenia?

 

2. Efektywna współpraca nauczycieli w radzie pedagogicznej ? program szkolenia?

 

3. Jak opracować koncepcję pracy szkoły? ? program szkolenia?

 

4. Koncepcja pracy szkoły – program szkolenia…

 

5. Komunikacja interpersonalna ? program szkolenia?

 

6. Trudna  sztuka  komunikowania  się  z  drugim  człowiekiem – progam szkolenia

 

7. Praca zespołowa nauczycieli sukcesem rady pedagogicznej ? program szkolenia?

 

8. ?Wespół w zespół? czyli jak uczyć w oparciu o współpracę ? program szkolenia?

 

9. Wycieczka jako forma realizacji projektu edukacyjnego i jej rola w procesie dydaktyczno – wychowawczym – zajęcia terenowe – program szkolenia…