Jakość kształcenia ponadgimnazjalnego

400x170x5 8f93220b68 iStock 000019475574 Medium

Kierunki realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2014/2015.

 

 

 

 

 

 

 

Tematy szkoleń:

[acc style=”style3″ title=”Jakość kształcenia ponadgimnazjalnego.” parent=”accgroup1″ ]

1. Socjalizacja i reedukacja uczniów zniechęconych do nauki jako strategia szkoły na poprawę efektów kształcenia – program szkolenia…

 

2. Sposoby podnoszenia jakości kształcenia w efektywnej szkole ponadgimnazjalnej- program szkolenia…

 

3. Systemowe podnoszenie jakości zespołowej pracy nauczycieli szkoły w zakresie zarządzania wiedzą i doświadczeniem pracowników. Jak przebiega proces budowania systemu kierowania zespołami rady pedagogicznej- program szkolenia…

 

4. Współpraca z rodzicami jako strategia szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia – szkolenie dla nauczycieli- program szkolenia…

 

5. Wyławianie i rozwijanie talentów w polskiej szkole (niedoścignione marzenia czy fakty, deklaracje czy działania, plany a ich realizacja ? uwarunkowania). Metodyka pracy z grupą- program szkolenia…

 

6. Wyzwalanie aktywności ucznia w procesie uczenia się- program szkolenia…

 

7. Jak wykorzystać metodę coachingową w pracy z uczniem?- program szkolenia…

 

8. Metodyka procesu nauczania- program szkolenia…

 

9. Kształtowanie strategii edukacyjnej w lokalnej polityce oświatowej. Wykorzystanie wyników osiągnięć uczniów do podnoszenia jakości pracy szkół w zakresie matematyki- program szkolenia…

 

10. Wzmocnienie wychowawczej roli placówki przez rozwijanie uzdolnień, pasji i zainteresowań uczniów- program szkolenia…

 

11. Cel w metodzie czy metodą do celu? Prawdy i mity o metodzie aktywnego uczenia się- program szkolenia…

[/acc]