NAUCZYCIEL – ROZWÓJ OSOBISTY

1. Asertywność w pracy nauczyciela – program szkolenia…

 

2. Techniki coachingowe w dydaktyce przedmiotowej – program szkolenia…

 

3. Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela – program szkolenia…

 

4. Głos – najwazniejsze narzędzie i moc nauczycieli. Emisja i higiena głosu w pracy nauczycieli – program szkolenia…

 

5. Sztuka motywacji. Trening umiejętności – program szkolenia…

 

6. Neurodydaktyka – metody wspierania naturalnych procesów uczenia się – program szkolenia…

 

7. Odkryj własną unikalność ? warsztaty rozwoju osobistego – program szkolenia…

 

8. Prawa i obowiązki nauczyciela w dokumentach  prawa oświatowego – program szkolenia…

 

9. Programy własne i autorskie – program szkolenia…

 

10. Nauczyciel ? rozwój osobisty – program szkolenia…

 

11. Stres, praca i głos. Nauczycielu! Dbając o siebie ? dbasz o głos – program szkolenia…

 

12. Wolni od stresu – warsztaty relaksacyjno ? rozwojowe z elementami ruchu rozwojowego i treningu oddechowego – program szkolenia…

 

13. Sztuka publicznych wystąpień. Jak zostać dobrym mówcą – program szkolenia…

 

14. Wykorzystanie wyników diagnozy  w doskonaleniu pracy nauczyciela – program szkolenia…