Sukcesy, twórczość i pasje naszych uczniów

Nasi uczniowie mogą się pochwalić sukcesami na wielu płaszczyznach.

Nagroda „Osobowość roku 2020” dla Grzegorza Bartoszko z klasy 3C.
Weronika Sabatowska, uczennica klasy 3a Liceum, wzięła udział programie „Szansa na sukces”.
Grzegorz Bartoszko z klasy 2c, przewodniczący samorządu uczniowskiego Liceum ROE, został nominowany do tytułu „Osobowość roku 2020” (plebiscyt organizowany przez „Gazetę Wrocławską”).
Uczniowie Filip Matecki i Grzegorz Bartoszko zostali radnymi V kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia.
Iga Bartczak z klasy 2c liceum wydała swoją pierwszą książkę!
Uczennica Weronika Sabatowska zajęła I miejsce w konkursie „MY WROCŁAWIANIE SAMI SWOI CZYLI NAJPIĘKNIEJSZE JEST TO CO PRZED NAMI”.
Uczniowie Paulina Panas z liceum i Patryk Pomarański z technikum otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów.
GRAND PRIX XVII Dolnośląskich Spotkań Teatrów Młodzieżowych „CHOCHOŁ 2019”dla Grupy Teatralnej ROE.
Julia Walczak i Kacper Cepok otrzymali Stypendia Prezesa Rady Ministrów.
VI miejsce dla zespołu Relanium na XXIX Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Licealisty WYBRYK.
Wyróżnienie dla Julii Rakoczy w konkursie na najlepsze nagranie foniczne dla mediów wizualnych.
Stypendium dla Arlety Gosławskiej w ramach „Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA” .
Drugie miejsce w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Piosenki Agnieszki Osieckiej „ Bardzo Wielka Woda” 2018 dla Alicji Jany oraz Izabeli Pakowskiej.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Arlety Gosławskiej.
Stypendium od Prezydenta Wrocławia dla Julii Walczak.
Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Solidarność walcząca 1982-1990’” dla Izabeli Pakowskiej.
Wyróżnienie na XXV Festiwalu Poezji Śpiewanej „Mimoza” dla Marceli Dul i Alicji Jany.