Szkoły Postawowe – PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

400x170x5 8f93220b68 iStock 000013176047 Large

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

 

 

 

Tematy szkoleń:

Działania profilaktyczne przeciwdziałające uzależnieniu od urządzeń multimedialnych (smartfony, przenośne konsole, tablety) – program szkolenia….

 

[acc style=”style3″ title=”Praca z dzieckiem z orzeczonymi dysfunkcjami: niepełnosprawność intelektualna, sensoryczna, somatyczna, autyzm, ADHD, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym.” parent=”accgroup1″ ]

1. Dysfunkcje i zaburzenia u dzieci w klasach 1-3 (autyzm i  zespół Aspergera, zespół Downa, ADHD, nerwice i depresje dziecięce, choroba tikowa (zespół Gilesa de la Touretta) – program szkolenia…

 

2. Praca z uczniem w świetle opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej: dysleksja – program szkolenia…

 

3. Praca z dzieckiem z orzeczonymi dysfunkcjami: niepełnosprawność intelektualna, sensoryczna, somatyczna, autyzm, ADHD, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym – program szkolenia…

[/acc]

 

[acc style=”style3″ title=”Rozpoznawanie objawów: przemocy w rodzinie, molestowania.” parent=”accgroup1″ ]

1. Dziecko jako ofiara wykorzystywania seksualnego – program szkolenia…

 

2. Rozpoznawania objawów: przemocy w rodzinie i molestowania (propozycja nr 1) – program szkolenia…

 

3. Rozpoznawanie objawów: przemocy w rodzinie i molestowania (propozycja nr 2) – program szkolenia…

 

4. Rozpoznawanie objawów: przemocy w rodzinie i molestowania (propozycja nr 3) – program szkolenia…

[/acc]

 

Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) – program szkolenia…

 

[acc style=”style3″ title=”Nerwice i depresja nastolatków ? rozpoznawanie i pomoc.” parent=”accgroup1″ ]

1. Nerwice i depresja nastolatków ? rozpoznawanie i pomoc – program szkolenia…

 

2. Psychopatologia okresu dorastania ? nerwice i zaburzenia depresyjne dzieci i młodzieży szkolnej – program szkolenia…

[/acc]

 

Dziecko z niepełnosprawnością pokarmową oraz z chorobą przewlekłą w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej ? znaczenie wsparcia dietetycznego dzieci z chorobami, które modyfikują zachowanie w tym ADHD, autyzm i jego spektrum, depresja – program szkolenia…

 

[acc style=”style3″ title=”Niepełnosprawni wśród sprawnych..” parent=”accgroup1″ ]

1. Dziecko niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnej – budowanie klimatu akceptacji, zrozumieniai integracji wśród zdrowych rówieśników – program szkolenia…

 

2. Niepełnosprawni wśród sprawnych – program szkolenia…

[/acc]

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia – praktyczne wskazania do pracy z uczniem dysfunkcyjnym – program szkolenia…

 

[acc style=”style3″ title=”Sposoby postępowania wobec ucznia z rodziny dysfunkcyjnej.” parent=”accgroup1″ ]

1. Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci/młodzieży – zadania szkoły, kuratora rodzinnego – program szkolenia…

 

2. Sposoby postępowania wobec ucznia z rodziny dysfunkcyjnej, uwzględniające możliwości, granice wpływu i odpowiedzialności nauczyciela – program szkolenia…

[/acc]