Dyrektorzy

SZKOLENIA TWARDE:

? Nadzór pedagogiczny – więcej…

? Ewaluacja pracy szkoły – więcej…

? System kierowania zespołami rady pedagogicznej – więcej…

? Bezpieczeństwo ucznia – więcej…

 

 

SZKOLENIA MIĘKKIE:

? Skuteczna promocja szkoły (metody budowania wizerunku szkoły) – więcej…

? Aktywizowanie rady pedagogicznej – więcej…

? Praktyczne aspekty zarządzania zespołem – więcej…

? Trening mediacji i komunikacji – więcej …

 

 

 

INNE: – więcej …