Dyrektorzy

Dyrektorzy

SZKOLENIA TWARDE:

• Nadzór pedagogiczny – więcej…

• Ewaluacja pracy szkoły – więcej…

• System kierowania zespołami rady pedagogicznej – więcej…

• Bezpieczeństwo ucznia – więcej…

 

 

SZKOLENIA MIĘKKIE:

• Skuteczna promocja szkoły (metody budowania wizerunku szkoły) – więcej…

• Aktywizowanie rady pedagogicznej – więcej…

• Praktyczne aspekty zarządzania zespołem – więcej…

• Trening mediacji i komunikacji – więcej …

 

 

 

INNE: – więcej …