PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

400x170x5 8f93220b68 iStock 000013856007 Medium

Przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

Tematy szkoleń:

[acc style=”style3″ title=”Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo” parent=”accgroup1″ ]

1. Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo (propozycja nr 1) – program szkolenia…

 

2. Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo (propozycja nr 2) – program szkolenia…

 

3. Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową – ADHD – program szkolenia…

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Rozpoznawanie objawów: przemocy w rodzinie, molestowania” parent=”accgroup1″ ]
1. Dziecko jako ofiara wykorzystywania seksualnego – program szkolenia…

 

2. Rozpoznawania objawów: przemocy w rodzinie i molestowania (propozycja nr 1) – program szkolenia…

 

3. Rozpoznawanie objawów: przemocy w rodzinie i molestowania (propozycja nr 2) – program szkolenia…

 

4. Rozpoznawanie objawów: przemocy w rodzinie i molestowania (propozycja nr 3) – program szkolenia…

[/acc]

 

 

Praca z dzieckiem z orzeczonymi dysfunkcjami: niepełnosprawność intelektualna, sensoryczna, somatyczna, autyzm, ADHD, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym – program szkolenia…

 

 

[acc style=”style3″ title=”Dysfunkcje dzieci w wieku przedszkolnym: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, nadpobudliwość,nerwice i depresje dziecięce.” parent=”accgroup1″ ]

1. Dysfunkcje dzieci w wieku przedszkolnym (autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, nadpobudliwość, nerwice i depresje dziecięce) – program szkolenia …

 

2. Dysfunkcje dzieci w wieku przedszkolnym  – program szkolenia …

[/acc]

 

 

Dziecko z niepełnosprawnością pokarmową oraz z chorobą przewlekłą – program szkolenia…

 

 

[acc style=”style3″ title=”Niepełnosprawni wśród sprawnych,” parent=”accgroup1″ ]

1. Dziecko niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnej – budowanie klimatu akceptacji, zrozumienia i integracji wśród zdrowych rówieśników – program szkolenia …

 

2. Niepełnosprawni wśród sprawnych – program szkolenia …

[/acc]

 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia dysfunkcyjnego – program szkolenia…

 

 

[acc style=”style3″ title=”Sposoby postępowania wobec ucznia/przedszkolaka z rodziny dysfunkcyjnej.” parent=”accgroup1″ ]

1. Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci/młodzieży – zadania szkoły, kuratora rodzinnego – program szkolenia…

 

2. Sposoby postępowania wobec ucznia z rodziny dysfunkcyjnej, uwzględniające możliwości, granice wpływu i odpowiedzialności nauczyciela – program szkolenia…

[/acc]

 

 

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – program szkolenia…