ROZWÓJ UCZNIÓW

400x170x5 8f93220b68 iStock 000019231850 Medium

1. Aktywne słuchanie w relacji nauczyciel- uczeń. Jak skutecznie budować otwarte relacje  z uczniami w klasie? Jak prowadzić rozmowę z dzieckiem w trudnych sytuacjach wychowawczych, kiedy jego zachowanie narusza ustalone wartości i zasady szkolne?  Diagnozowanie stylów komunikacji nauczyciela w relacji z uczniem – program szkolenia…

 

2. Jak uczyć skutecznie? – program szkolenia…

 

3. Kreatywne rozwiązywanie problemów dydaktycznych- program szkolenia…

 

4. Metoda projektu w edukacji – program szkolenia…

 

5. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?  –  motywacja ucznia.- program szkolenia…

 

6. Efektywne zarządzanie zasobami szkoły – program szkolenia…

 

7. Projekt edukacyjny i WebQust w samodzielnym procesie zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności przez ucznia – program szkolenia…

 

8. Style uczenia się. Style poznawcze.  Metody pracy z uczniem – program szkolenia…

 

9. Teatr w szkole. Jak zrobić ciekawe przedstawienie? Warsztaty artystyczne.- program szkolenia…

 

10. Style uczenia się. Style poznawcze. Metody pracy z uczniem – program szkolenia…

 

11. Jak pracować na lekcji, aby najaktywniejszy był uczeń? – program szkolenia…

 

12. Wspomaganie rozwoju ucznia – program szkolenia…

 

13. Zrozumieć Jasia, czyli ? jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces- program szkolenia…