RADA PEDAGOGICZNA – KOMPETENCJE ZAWODOWE_

400x170x5 8f93220b68 iStock 000013856007 Medium

 

Przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

Tematy szkoleń:

[acc style=”style3″ title=”Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu.” parent=”accgroup1″ ]

1. Autoewaluacja w szkole – program szkolenia …

 

2. Ewaluacja – istota, cele, etapy i planowanie – program szkolenia …

 

3. Ewaluacja pracy szkoły/przedszkola ? uspołecznienie procesu – program szkolenia …

 

4. Ewaluacja wewnętrzna – od projektu ewaluacji do sprawozdania (raport) z ewaluacji. Całoroczna opieka nad pracą zespołów ds. ewaluacji – program szkolenia …

 

5. Jak organizować ewaluację wewnętrzną w szkole? Wymagania szkolne a państwowe – program szkolenia …

 

6. Jak przeprowadzić skuteczną ewaluację wewnętrzną w szkole? – program szkolenia …

 

7. Jak przygotować placówkę do zapowiedzianej ewaluacji zewnętrznej? – program szkolenia …

 

8. Jak zbudować system wewnętrznej ewaluacji w szkole/przedszkolu? Planowanie pracy szkoły a skuteczność jej działania. Warsztaty w oparciu o wymagania państwowe – program szkolenia …

 

9. Konstruktywne rozwiązywanie problemów ujawnionych w wyniku   ewaluacji pracy szkoły – program szkolenia …

 

10. Oswoić ewaluację – program szkolenia …

 

11. Wyniki ewaluacji wewnętrznej wartością zbiorową w  planowaniu rozwoju placówki – program szkolenia …

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne.” parent=”accgroup1″ ]
1. Dyscyplina w klasie – program szkolenia…

 

2. Dyscyplina. Czyli jak zarządzać klasą, żeby uczniowie chcieli zachowywać się w sposób właściwy – program szkolenia…

 

3. Działania profilaktyczne przeciwdziałające uzależnieniu od urządzeń multimedialnych (smartfony, przenośne konsole, tablety) – program szkolenia…

 

4. Innowacyjne formy pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole ponadgimnazjalnej – program szkolenia…

 

5. Jak pracować nad dyscypliną w klasie? Kształtowanie umiejętności prospołecznych uczniów – program szkolenia…

 

6. Profilaktyka przemocy i agresji – program szkolenia…

 

7. Profilaktyka przemocy na tle seksualnym – gdy filtr staje się przemocą – program szkolenia…

 

8. Profilaktyka zaburzeń odżywiania – program szkolenia….

 

9. Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci: zadania szkoły, kuratora rodzinnego – program szkolenia…

 

10. Skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne – program szkolenia…

 

11. Wzmocnienie wychowawczej roli placówki przez rozwijanie uzdolnień, pasji i zainteresowań uczniów – program szkolenia…

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Budowanie wizerunku przedszkola.” parent=”accgroup1″ ]

1. Budowanie wizerunku szkoły – program szkolenia …

 

2. Narzędzia Public Relations w promocji szkoły ? skutecznie i tanio – program szkolenia …

 

3. Przygotowanie materiałów promocyjnych szkoły – program szkolenia …

 

4. Skuteczna promocja placówki oświatowej (szkoły/przedszkola) – mechanizmy reklamy i Public Relations – program szkolenia …

 

5. Skuteczna promocja szkoły/przedszkola z wykorzystaniem narzędzi reklamy i Public Relations – program szkolenia …

 

6. Sprawna komunikacja i promocja przez Internet – program szkolenia …

 

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Inne.” parent=”accgroup1″ ]

1. Innowacja i eksperyment pedagogiczny oraz dokumentacja nauczyciela przedszkola – program szkolenia…

 

2. Elektroniczne przetwarzanie informacji – program szkolenia…

 

3. MS Excel dla nauczycieli – program szkolenia…

 

4. Wizualizacja nauczania – program szkolenia…

[/acc]