SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH – 2015

400x170x5 8f93220b68 iStock 000019475574 Medium 400x170x5 8f93220b68 iStock 000013856007 Medium 400x170x5 8f93220b68 iStock 000013176047 Large 400x170x5 8f93220b68 iStock 000019231850 Medium  

 

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 
  Obszary szkoleń:

 

 

PRZEDSZKOLA

 

  

 Obszary szkoleń:

 

 

SZKOŁY POSTAWOWE

 

 


Obszary szkoleń:

 

 GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 

 

Obszary szkoleń: