Szkoły Podstawowe – INNE

400x170x5 8f93220b68 iStock 000013176047 Large

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

 

 

 

 

Tematy szkoleń:

 

1. Dlaczego dotychczasowa praktyka nauczania szkolnego jest mało efektywna? – program szkolenia…

 

 

2. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów – program szkolenia…

 

 

3. Dziecko gotowe do szkoły – program szkolenia…

 

 

4. Indywidualizacja nauczania w klasie szkolnej – program szkolenia…

 

 

5. Innowacyjne formy pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole – program szkolenia…

 

 

6. Jak efektywnie realizować swoje kompetencje społeczne w pracy nauczyciela? – program szkolenia…

 

 

7. Metoda projektu – program szkolenia…

 

 

8. Metodyka pracy z grupą – program szkolenia…

 

 

9. Pierwsza pomoc przedmedyczna – program szkolenia…

 

 

10. Plan i narzędzia do monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego – program szkolenia…

 

 

11. Realizacja podstawy programowej na II etapie edukacyjnym – program szkolenia…

 

 

12. Ryzykowne zachowania dzieci w Internecie – dzieci jako sprawcy i ofiary – program szkolenia…

 

 

13. Uczniowskie i nauczycielskie wagary – jak im przeciwdziałać? – program szkolenia…

 

 

14. Wsparcie rozwoju dziecka nieśmiałego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego – program szkolenia…

 

 

15. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego – program szkolenia…

 

 

16. Wzmacnianie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych program szkolenia…

 

 

17. Zaburzenia odżywiania – prawda i mity – program szkolenia…

 

 

18. Zagrożenie ze strony mediów – program szkolenia…

 

 

19. Zdrowie ucznia jako kluczowy czynnik jego rozwoju psychofizycznego – program szkolenia…