Wspieranie Rozwoju Dziecka Młodszego

400x170x5 8f93220b68 iStock 000019475574 Medium

 

 

Kierunki realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2014/2015.

 

 

 

[acc style=”style3″ title=”Wspieranie Rozwoju Dziecka Młodszego.” parent=”accgroup1″ ]

 

1. Realizacja podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem innowacyjnych programów i materiałów dydaktycznych – program szkolenia…

 

2. Wyzwalanie dziecięcej kreatywności ? sześciolatek w szkole – program szkolenia…

 

3. Gry i zabawy aktywizujące dziecko  oraz wspierające jego rozwój emocjonalny – program szkolenia

 

4. Dziecko gotowe do szkoły- program szkolenia…

 

5. Na drodze ku samodzielności edukacyjnej- program szkolenia…

 

6. Wsparcie rozwoju dziecka nieśmiałego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolenego- program szkolenia…

 

7. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego- program szkolenia…

 

8. Praca z uczniem młodszym- program szkolenia…

 

9. Rysunek dziecka w diagnozie i terapii- program szkolenia…

 

10. Projekt edukacyjny jako metoda aktywizująca i wspierajaca rozwój dziecka w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej- program szkolenia…

 

11. Planowanie, monitorowanie i ewaluacja pracy nauczycielki / la edukacji wczesnoszkolnej – podstawa programowa, podręcznik, program nauczania- program szkolenia…

 

12. Jak rozpoznać relacje w zespole uczniów sprawiajacych trudnośi wychowawcze i wykorzystać w działaniach naprawczych- program szkolenia…

 

13. Obserwacja zaburzeń procesów integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym- program szkolenia…

 

[/acc]