SZKOLENIA OTWARTE

SZKOLENIAOTWARTE iStock 000042204448XXXLarge

 

 SZKOLENIA OTWARTE

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIA DLA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

[acc style=”style3″ title=”Szkolenia twarde” parent=”accgroup1″ ]

 1. Analiza zasobów szkoły w aspekcie wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego i ich wykorzystanie przy opracowywaniu planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły i planu pracy szkoły – program szkolenia

 

2. Nadzór pedagogiczny dyrektora placówki oświatowej – program szkolenia

 

3. Jak zbudować system wewnętrznej ewaluacji w szkole/przedszkolu? Planowanie pracy szkoły a skuteczność jej działania. Warsztaty w oparciu o wymagania państwowe – program szkolenia

 

4. Konstruktywne rozwiązywanie problemów ujawnionych w wyniku   ewaluacji pracy szkoły – program szkolenia

 

5. Systemowe podnoszenie jakości zespołowej pracy nauczycieli i szkoły w zakresie zarządzania wiedzą i doświadczeniem pracowników. Jak przebiega proces budowania systemu kierowania zespołami rady pedagogicznej – program szkolenia

 

6. Wzmacnianie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych – program szkolenia

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Szkolenia miękkie” parent=”accgroup1″ ]

1. Skuteczna promocja placówki oświatowej (szkoły/przedszkola) – mechanizmy reklamy i Public Relations – program szkolenia

 

2. Praca zespołowa rady pedagogicznej. Integracja dla współpracy – program szkolenia

 

3. Pobudzanie motywacji podwładnych – program szkolenia

 

4. Jak przeciwdziałać skutkom stresu i wypaleniu zawodowemu? – program szkolenia

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Cykliczne seminaria – Dyrektorska środa” parent=”accgroup1″ ]

Zapraszamy dyrektorów do placówek do udziału w  cyklicznych seminariach, które odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca.

 

Tematy szkoleń:
1. Od przydziału zadań do rozliczenia, czyli kilka odsłon rozmów dyrektora z nauczycielem ? program szkolenia?

 

2. Jak motywować nauczyciela? Prowadzenie rozmów oceniających- ? program szkolenia?

 

3. Wystąpienia publiczne – program szkolenia?

 

4. Budowanie kontaktów z mediami- program szkolenia?

 

5. Wizerunek  w mediach- program szkolenia?

 

6. Negocjacje podnoszące skuteczność współpracy z rodzicami, uczniami, pracownikami szkoły ? program szkolenia?

 

7. Dyrektor w roli zarządzającego systemem komunikacji w organizacji-wybrane elementy ? program szkolenia?

 

8.Wewnątrzszkolna polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji wśród pracowników- program szkolenia?

[/acc]

 

 

 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

[acc style=”style3″ title=”Szkolenia twarde” parent=”accgroup1″ ]

1. Awans zawodowy- teoria i praktyka – program szkolenia?   

                           

2. Ewaluacja – istota, cele, etapy i planowanie – program szkolenia?

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Szkolenia miękkie” parent=”accgroup1″ ]

1. Budowanie autorytetu nauczyciela – program szkolenia?

 
2. Komunikacja interpersonalna – program szkolenia?

 
3. Być skutecznym wychowawcą – program szkolenia?

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Cykliczne seminaria – Nauczycielski wtorek” parent=”accgroup1″ ]

Proponujemy nauczycielom udział w cyklicznych seminariach, które odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca.

 

Tematy szkoleń:
1. Zarządzanie stresem- program szkolenia?

 

2. Aktywne i aktywizujące metody nauczania ? program szkolenia?

 

3. Relacje z rodzicami- program szkolenia…

 

4. Zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej w pracy nauczyciela- program szkolenia?

 

5. Praca z uczniem dysfunkcyjnym- wg. wymagań edukacyjnych- program szkolenia?

 

6. Emisja głosu- program szkolenia?

 

7. Trening kreatywności- program szkolenia?

 

8. Zarządzanie czasem- program szkolenia?

[/acc]

 

 

STUDIUM COACHINGU

 

STUDIUM TRENERSKIE