Szkoły Postawowe – ROZWÓJ UCZNIÓW

400x170x5 8f93220b68 iStock 000013176047 Large

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

 

 

 

 

Tematy szkoleń:

 

 

[acc style=”style3″ title=”Skuteczne komunikowanie się z uczniem.” parent=”accgroup1″ ]

1. Chcę lepiej komunikować się z uczniem – program szkolenia…

 

2. Profesjonalne komunikowanie się nauczyciela – program szkolenia…

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Motywowanie uczniów do zmiany zachowań..” parent=”accgroup1″ ]

1. Absencja w szkole – program szkolenia…

 

2. Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów – program szkolenia…

 

3. Motywowanie uczniów do zmiany zachowań – program szkolenia…

 

4. Sytuacje trudne we współpracy nauczyciela z uczniem – sposoby radzenia sobie z nimi – program szkolenia…

 

5. Sztuka motywacji w relacji z uczniem. Nauczyciel w działaniu – program szkolenia…

 

6. Sztuka motywacji. Wprowadzenie do zagadnienia – program szkolenia…

[/acc]

 

 

Praca z uczniem zdolnym – program szkolenia…

 

 

[acc style=”style3″ title=”Negocjacje i mediacje w kontakcie z uczniem.” parent=”accgroup1″ ]

1. Sytuacje trudne ? nauczyciel w roli negocjatora i mediatora – program szkolenia …

 

2. Sytuacje trudne we współpracy nauczyciela z uczniem – sposoby radzenia sobie z nimi – program szkolenia …

 

3. Nauczyciel jako główny aktor w grach psychologicznych inicjowanych przez uczniów – program szkolenia …

 

4. Konfrontacja bez przemocy ? o mediacjach rówieśniczych w szkole – program szkolenia …

 

5. Rola nauczyciela (mediatora, negocjatora) w sytuacjach trudnych – program szkolenia …

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Motywowanie uczniów.” parent=”accgroup1″ ]

1. Aktywne i aktywizujące metody nauczania – program szkolenia…

 

2. Cel w metodzie czy metodą do celu? Prawdy i mity o metodzie aktywnego uczenia się – program szkolenia…

 

3. Jak wspierać uczniów w procesie uczenia się i samemu się uczyć? – program szkolenia…

 

4. Jak kształtować umiejętności językowe uczniów na wszystkich przedmiotach? – program szkolenia…

 

5. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces w nauce? – program szkolenia…

 

6. Jak wykorzystać metodę coachingową w pracy z uczniem? – program szkolenia…

 

7. Lubię się uczyć, czyli jak skutecznie motywować uczniów do nauki i szkolnej kariery – program szkolenia…

 

8. Metody nauczania zdominowane przez nauczyciela i zorientowane na ucznia – program szkolenia…

 

9. Metody stymulujące operacje intelektualne uczniów – program szkolenia…

 

10. Metodyka procesu nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach – program szkolenia…

 

11. Mnemotechniki i tajemnice pamięci w pracy z uczniami – program szkolenia…

 

12. Motywowanie na co dzień – program szkolenia…

 

13. Mój uczeń potrafi się uczyć – program szkolenia…

 

14. Od rozbudzenia ciekawości do odkrywania zainteresowań i zdolności – program szkolenia…

 

15. Organizowanie procesu edukacyjnego w sposób sprzyjający uczeniu się – program szkolenia…

 

16. Projekt edukacyjny – metoda nauczania i sposób realizacji celu – program szkolenia…

 

17. Rola twórczego myślenia w wychowaniu, nauczaniu i samorozwoju – jak wykorzystać twórczy potencjał ludzi? – program szkolenia…

 

18. Socjalizacja i reedukacja uczniów zniechęconych do nauki jako strategia szkoły na poprawę efektów kształcenia – program szkolenia…

 

19. Strategia uczenia się. Jak wspierać uczniów i samemu się uczyć? – program szkolenia…

 

20. Wyzwalanie aktywności ucznia w procesie uczenia się – program szkolenia…

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Ocenianie.” parent=”accgroup1″ ]

1. Dylematy oceniania z wychowania – program szkolenia…

 

2. O czym mówi nasze ocenianie – nad czym warto się zastanowić? – program szkolenia…

 

3. Ocenianie jako narzędzie motywowania uczniów do pracy – program szkolenia…

 

4. Ocenianie kształtujące – narzędzie motywowania uczniów i wspierania nauczycieli w procesie zmian – program szkolenia…

 

5. Ocenianie kształtujące w szkole podstawowej i gimnazjum – program szkolenia…

 

6. Ocenianie kształtujące jako czynnik motywujący do ucznienia się – program szkolenia..

[/acc]